Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm har till syfte att

  • dels öka möjligheten för personer boende i Stockholm med omnejd att få hjälp av Föreningen S:t Lukas i Stockholm med psykoterapeutisk behandling i någon form,
  • dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området för föreningens medlemmar och anställda.

Stiftelsen tillgodoser sina syften genom att ur tillgängliga resurser lämna kontanta bidrag till

  • personer som vill genomgå psykoterapeutisk behandling men saknar möjligheter att med egna medel täcka hela kostnaden,
  • personer som bedriver psykoterapeutisk eller psykosocial forskning, eller
  • personer som vill fortbilda sig inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området.
Hur stöder man Insamlingsstiftelsen?

Allmänheten, företag, vanliga stiftelser samt myndigheter kan bidra genom att sätta in medel på plusgiro 64 58 54 – 1.

Styrelsen

Wilhelm Reuterswärd (ordf.), Annika Agri Larsson, Mona Finnström, Henning Isoz, Anders Novak, Anders Tengström.

Hur söker man pengar ur Insamlingsstiftelsen?

En förutsättning för att kunna söka pengar ur Insamlingsstiftelsen är att du går eller ska börja din psykoterapi hos S:t Lukas i Stockholm. Din psykoterapeut vidarebefordrar ansökan. I och med att du intygat att du saknar möjlighet att med egna medel täcka hela den kostnad som behandlingen är förknippad med är du berättigad till bidraget.