Chefsutveckling- att stärka chefer i ledarrollenLedarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra. Att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer, skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet.

Vi erbjuder individuell anpassad ledarutveckling och konsultation till chefer och nyckelpersoner.

För mer information kontakta:
Anna Krantz, teamledare,
tel. 08- 556 08 202,
mail: anna.krantz@.sanktlukas.se

Ulrika Melander, vd/ verksamhetschef, tel. 08- 556 08 205,
mail: ulrika.melander@.sanktlukas.se