05/05

2020

Ett stort tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla er konfidenter som besvarade vår kundnöjdhetsundersökning under vecka 12!
Vi är glada och stolta över resultatet som visade att 100% av de som svarade på enkäten upplevde att de fått ett professionellt bemötande, samt att de skulle rekommendera mottagningen till någon de känner.

Vi tar också till oss och arbetar vidare med de förslag på förbättringar som vi fått in.

/S:t Lukas i Stockholm