13/09

2018

KBT- gruppbehandling för social ångest

En person som har social ångest är orolig för att bli granskad och negativt bedömd av andra. Vanliga situationer som ger upphov till social ångest kan vara; att tala inför andra, att äta eller skriva när andra ser på, att gå i affärer eller på fest. Ofta undviker man situationer där det finns risk att på något sätt hamna i fokus. Livet begränsas på så sätt för individen.Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen utmärks av att den är; strukturerad och målinriktad, att både klient och terapeut är aktiva, att fokus främst är på hur problemen vidmakthålls idag, samt att man även använder sig av hemuppgifter mellan mötena. Modellen är väl beprövad och har visat goda resultat. I behandlingen ingår information om ångest samt att lära sig på ett mera funktionellt sätt hantera ångest och få kontroll över sin vardag. Man arbetar kring sina föreställningar om hur andra ser en, utmanar sina rädslor samt övar sig i att hantera sociala situationer.

Varför grupp?

För de flesta med social ångest är det en verklig utmaning att delta i en grupp, men samtidigt ger det en möjlighet till utveckling på ett annat sätt än när man går individuellt. Exempelvis får man chansen att utmana sig direkt för att tala inför andra. Gruppen är också en källa till stöd och uppmuntran under arbetet.

Upplägg

För att bedöma om behandlingen kan vara lämplig för just dig, träffas vi först i 1-2 enskilda samtal. Gruppen träffas sedan i mottagningens lokaler på Långholmsgatan 27, på måndagar mellan 16:00-18:00 vid 12 tillfällen. Efter ca 1 månad träffas gruppen igen för uppföljning. För varje deltagare görs ett individuellt behandlingsupplägg, och deltagarna arbetar med sina individuella hemuppgifter mellan sessionerna.

Gruppledare

Beat Forsman, leg. psykolog, leg psykoterapeut

Maria Granelli, beteendevetare, leg psykoterapeut

 

Intresseanmälan

Kontakt:

Beat Forsman, tel. 08- 556 08 222, e-post: beat.forsman@sanktlukas.se

Maria Granelli, tel. 08- 556 08 08 220, e-post: maria.granelli@sanktlukas.se

Välkommen med din intresseanmälan!