12/11

2018

Nu erbjuder vi Emotionellt Fokuserad Terapi!

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) är en psykoterapimetod som framförallt används för par. Syftet med terapin är att öka tryggheten i relationen och att hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra. Resultaten har visat sig stabila och hållbara över tid.EFT skapades på 1980-talet av psykologen och professorn Sue Johnson, och metoden har idag mycket starkt vetenskapligt stöd i internationell forskning. Par som går i EFT får hjälp med att bryta negativa mönster och samspel. Detta sker genom att öka medvetenheten om de egna och sin partners beteenden, känslor och behov. Metoden leder till minskade konflikter och att en ny förståelse kan växa fram, vilket gör det lättare att bryta negativa mönster och ersätta dem med ett mer positivt samspel.

Kontakta vår Telefonmottagning för mer information, tel. 08- 669 80 25, se öppettider under ”Kontakt”.