20/12

2019

Vi blir S:t Lukas i Stockholm AB

Till dig som har kontakt med S:t Lukas i Stockholm/Gotland ideell förening org.nr:802013-4212:

Från och med 1 januari 2020 kommer verksamheten flyttas till ny juridisk person;

S:t Lukas i Stockholm AB med organisationsnummer 559215-4313.

Bolaget övertar samtliga avtal tecknade av S:t Lukas i Stockholm/Gotland ideell förening dvs samtliga rättigheter och skyldigheter enligt gällande avtal. Samtliga anställda och övriga administrativa avtal kommer att övertas av det nybildade aktiebolaget S:t Lukas i Stockholm AB. Verksamheten kommer alltså att fortlöpa som tidigare på samma besöksadress som förut och med samma personal.

Det som ändrats är organisationens org.nr. och bankgiro.

S:t Lukas i Stockholm AB kommer att ägas av S:t Lukas Stockholm/Gotland ideell förening.

Verksamheten kommer som tidigare att arbeta med psykoterapi, samtalsstöd, krishantering, handledning, utbildning och organisationspsykologiska tjänster. Det kommer även efter övergången inte finns något privat vinstintresse i aktiebolaget, utan detta kommer att till  100% vara ägt av föreningen. Som tidigare kommer allt eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamhetens utveckling samt användas för att subventionera stöd och insatser för främst unga vuxna och behövande.

Ny avtalspart blir:

S:t Lukas i Stockholm AB

Långholmsgatan 27

Box 9006

102 71 Stockholm

Org.nr. 559215-4313

Bankgiro 5382-4363

För frågor angående denna förändring är ni välkomna att kontakta:

Verksamhetschef Ulrika Melander, tel 08- 556 08 205

Ekonom Johanna Oebius, tel. 08-556 08 215