Terapi hos studerande

Hos oss på S:t Lukas i Stockholm finns det möjlighet att gå i längre terapi hos studenter som är under utbildning på S:t Lukas utbildningsinstitut inom Ersta Sköndahl Bräcke högskola. Den du träffar är i steg 2 i sin utbildningen till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, och deltar i handledning varje vecka. Terapin sker på S:t Lukas i Stockholms mottagning, till en kostnad av 500 kr per gång. Omfattningen är 1 ggr/ vecka under minst en termin. Videoinspelning görs vid varje terapitillfälle i studiesyfte och raderas efter handledningstillfället.

Intresseanmälan och en första bedömning görs via vår Telefonmottagning, tel. 08- 669 80 25, på följande tider:

Måndag 10:30-12:00
Tisdagar 10.00-11.00
Onsdag 11:00-12:00

 

OBS! Kötider förekommer.