Terapi hos utbildningskandidat

Hos oss på S:t Lukas i Stockholm finns det möjlighet att gå i längre terapi hos studenter som är under utbildning på S:t Lukas utbildningsinstitut inom Ersta Sköndahl Bräcke högskola. Den du träffar är i steg 2 i sin utbildning till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, och deltar i handledning varje vecka.

Terapin sker på S:t Lukas i Stockholms mottagning, till en kostnad av 520 kr per gång. Omfattningen är 1 ggr/ vecka under minst en termin. Videoinspelning görs vid varje terapitillfälle i studiesyfte och raderas efter handledningstillfället.

Just nu har vi ingen möjlighet att ta emot nya sökande. Vi lägger ut ny information här så snart läget ändras.