Ledarskap

Chefsutveckling- att stärka chefer i ledarrollen


Ledarutveckling/coachning


Ledarskap innebär att åstadkomma resultat tillsammans med andra. Att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer, skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet. Vi erbjuder individuell anpassad ledarutveckling och konsultation till chefer och nyckelpersoner. Du behöver inte uppleva utmaningar och problem för att anlita oss, utan kan också utgå ifrån hur du ska ta nästa steg och ytterligare vässa era förmågor.

Ledningsgruppsutveckling

Att arbeta genom andra kräver helt andra förmågor än att göra jobbet själv. Det handlar om att överlåta ansvaret för att lösa uppgifterna till medarbetarna, och samtidigt att styra mot verksamhetens mål. En väl fungerande ledningsgrupp är en betydande resurs i alla verksamheter.
Vi erbjuder både individuellt anpassad ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling. Att få en ledningsgrupp att arbeta som ett sammansvetsat team är en ovärderlig tillgång för en organisation.

Så går du vidare:


Kontakta VD/verksamhetschef Cecilia Tunberger 08-556 08 213 eller maila till cecilia.tunberger@sanktlukas.se