Utbildningar och föreläsningar

Behöver dina medarbetare eller kolleger lära sig mer, få nya insikter eller kanske bekräfta det de inte visste att de kunde? I nära samarbete med dig som uppdragsgivare skräddarsyr vi utbildningar så att de passar de önskemål och behov som ni formulerar – från en kort inspirationsföreläsning till flera dagars workshop.

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Cecilia Tunberger för mer information, tel. 08-556 08 213, mail cecilia.tunberger@sanktlukas.se

Kommunikation och konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en naturlig del av individers och gruppers liv. Men ibland kan man behöva professionellt stöd för att hantera och bearbeta konflikter i en arbetsgrupp.

Kris, stress och utmattning

Många individer coh verksamheter hamnar någon gång i en akut situation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att hantera situationen.

Ledarskap

Ledarskap innebär att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer. Tillsammans med dig utforskar vi sätt att skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet.