Utbildningar och föreläsningar

Samtliga utbildningar/ föreläsningar skräddarsys för organisationer, företag eller mindre arbetsgrupper. I nära samarbete med dig som uppdragsgivare anpassar vi kurserna till de önskemål och behov som ni formulerar. Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Ulrika Melander för mer information, tel. 08- 556 08 205, mail ulrika.melander@sanktlukas.se

Så lyckas du som medarbetare

Att vi är varandras arbetsmiljö är en slogan som blivit väl känd och accepterad, men vad krävs av dig för att du skall lyckas bra som medarbetare? I den här workshopen får du lära dig värdefulla strategier och konkreta handfasta råd i hur du skall gå tillväga i praktiken.

Stress- hot och möjlighet

Vad säger modern hjärnforskning om dagens arbetsliv? Hur kan man arbeta förebyggande både som enskild medarbetare men också som organisation? Hur vet man när man skall söka hjälp?

Det svåra samtalet

Har du en roll som innebär att du möter människor i svåra lägen? På den här kursen lär du dig hur du på ett så respektfullt sätt kan bemöta och hjälpa människor i tuffa situationer.

Kris i organisationen

Den här utbildningen ger dig och din organisation förståelse för krisen och dess förlopp i en organisation, den ger dig också en checklista på vad du som chef eller krisstödjare behöver veta och kunna för att leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd (AFS:1999:7)

Älskade hatade konflikt!

Den här utbildningen ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna hantera konflikter som uppstår på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt.

Värdegrund i praktiken

Den här föreläsningen kan du skräddarsy utifrån din organisations behov. Den hjälper er att förankra och implementera den värdegrund ni har på ett mycket jordnära och praktiskt vis.

Kraften i att lyssna

Genom den här workshopen ger du dig själv och dina kollegor både inblick i teorier kring kommunikation såväl som praktiska övningar och konkreta exempel.

Förändringens fyra rum

Utveckla din och dina kollegors förståelse för och kompetens i att hantera förändring i önskade såväl som oönskade lägen.

Hantera och förebygga sexuella trakasserier

I kölvattnet av Metoo-rörelsen finns en ökad efterfrågan hos arbetsgivare av kunskap om hur man hanterar och förebygger sexuella trakasserier. I den här kursen får du dels kunskap i vad sexuella trakasserier är, vad lagstiftningen säger men framför allt hur du kan förebygga att de uppstår.

Fearless feedback

I Sverige är vi generellt sett dåliga på att ge varandra rak feedback. Den här kursen ger dig små konkreta råd som gör en stor skillnad.

Arbetsglädje

Ett inspirationsseminarium för er som vill jobba för en frisk och positiv arbetsmiljö. Föreläsningen bygger på nya forskningsfynd från den så kallade positiva organisationspsykologin.

Vad är en faktaundersökning?

I samband med att lagstiftningen skärptes 2015, ställs nu högre krav på att arbetsmiljöansvariga chefer utreder trakasserier, kränkningar och mobbning på ett ansvarsfullt och rättssäker sätt. Här får du som chef kunskap om hur en faktaundersökning går till.

HBTQ i praktiken

Vad behöver du som chef och medarbetare veta när det gäller frågor kopplat till HBTQ-området? Det här seminariet beskriver dels vikten av att på ett proaktivt sätt arbeta med frågan i den moderna arbetsorganisationen

Minoritetsstress

I forskning kan man konstatera att personer som hör till en minoritet oavsett vilken, på en arbetsplats i regel har en sämre fysisk och psykisk hälsa.

Sexuell hälsa

Många i människovårdande yrken har svårt att prata om sina klienters, patienters, brukares sexualitet. I den här föreläsningen får du kunskap om vikten av vår sexualitet som en väsentlig del av vårt fysiska och psykiska välmående.