Välkommen till S:t Lukas Stockholm

Samtliga utbildningar/ föreläsningar skräddarsys för organisationer, företag eller mindre arbetsgrupper. I nära samarbete med dig som uppdragsgivare anpassar vi kurserna till de önskemål och behov som ni formulerar; från en kort inspirationsföreläsning till en flera dagars workshop.

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Ulrika Melander för mer information, tel. 08- 556 08 205, mail ulrika.melander@.sanktlukas.se

Kommunikation och konflikthantering

Kraften i att lyssna

Genom den här workshopen ger du dig själv och dina kollegor både inblick i teorier kring kommunikation såväl som praktiska övningar och konkreta exempel.

Fearless feedback och konstruktiv konfrontation

I Sverige är vi generellt sett dåliga på att ge varandra rak feedback. Den här kursen ger dig små konkreta råd som gör en stor skillnad.

Feedforward

Feedforward är ett verktyg, lätt att lära sig, lätt att använda och som skapar skillnad i arbetsgruppen.

Det svåra samtalet

Har du en roll som innebär att du möter människor i svåra lägen? På den här kursen lär du dig hur du på ett så respektfullt sätt kan bemöta och hjälpa människor i tuffa situationer.

Konfliktkunskap i praktiken

När konflikten har eskalerat och du behöver hjälp utifrån. Den här utbildningen ger dig den kunskap och de verktygen du behöver för att kunna hantera konflikter som uppstår på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt.

Hantera och förebygga sexuella trakasserier

I kölvattnet av Metoo-rörelsen finns en ökad efterfrågan hos arbetsgivare av kunskap om hur man hanterar och förebygger sexuella trakasserier. I den här kursen får du dels kunskap i vad sexuella trakasserier är, vad lagstiftningen säger men framför allt hur du kan förebygga att de uppstår.

Vad är en faktaundersökning?

I samband med att lagstiftningen skärptes 2015, ställs nu högre krav på att arbetsmiljöansvariga chefer utreder trakasserier, kränkningar och mobbning på ett ansvarsfullt och rättssäker sätt. Här får du som chef kunskap om hur en faktaundersökning går till.

Kris, stress och utmattning

Kris i organisationen- vad gäller?

Den här utbildningen ger dig och din organisation förståelse för krisen och dess förlopp i en organisation, den ger dig också en checklista på vad du som chef eller krisstödjare behöver veta och kunna för att leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd (AFS:1999:7)

Hantera pandemier och andra stora kriser med hjälp av SCARF

Stressa lagom med ACT

Stress- hot och möjlighet

Vad säger modern hjärnforskning om dagens arbetsliv? Hur kan man arbeta förebyggande både som enskild medarbetare men också som organisation? Hur vet man när man skall söka hjälp?

Människor som jobbar med människor- Compassion fatigue och sekundärtraumatisk stress

Ung och stressad

Hur kan och bör arbetsgivaren förhålla sig till ungas ökande ohälsa? Vad innebär det att vara en ung människa i den tid vi lever i just nu?

Hantera och förebygg Minoritetsstress

I forskning kan man konstatera att personer som hör till en minoritet oavsett vilken, på en arbetsplats i regel har en sämre fysisk och psykisk hälsa.

Ledarskap och medarbetarskap

Leda med hjärnan- Neuroledarskap, vad är det?

Chefens fingertoppskänsla- om ledarskapets dolda kunnande

Skapa en robust arbetsmiljö med hjälp av dialog och ansvar

Lär er uppskatta olikheter och lösa dilemman med hjälp av kärnkvadranten

Att se sig själv utifrån och andra inifrån- om medarbetarskap och Mentalisering

HBTQ i praktiken

Vad behöver du som chef och medarbetare veta när det gäller frågor kopplat till HBTQ-området? Det här seminariet beskriver dels vikten av att på ett proaktivt sätt arbeta med frågan i den moderna arbetsorganisationen

Har du en narcissistisk chef eller medarbetare?

På det här seminariet går vi igenom vad som kännetecknar destruktiva narcissistiska beteenden och vad man kan göra för att skydda sig.

Så lyckas du som medarbetare

 Att vi är varandras arbetsmiljö är en slogan som blivit väl känd och accepterad, men vad krävs av dig för att du skall lyckas bra som medarbetare? I den här workshopen får du lära dig värdefulla strategier och konkreta handfasta råd i hur du skall gå tillväga i praktiken.

Makt- Hot- Mening- hur kan en arbetsgivare och fack samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö?

Värdegrund i praktiken

Den här föreläsningen kan du skräddarsy utifrån din organisations behov. Den hjälper er att förankra och implementera den värdegrund ni har på ett mycket jordnära och praktiskt vis.

Kyrkan som arbetsplats

Förändringens fyra rum

Utveckla din och dina kollegors förståelse för och kompetens i att hantera förändring i önskade såväl som oönskade lägen.

Arbetsglädje

Ett inspirationsseminarium för er som vill jobba för en frisk och positiv arbetsmiljö. Föreläsningen bygger på nya forskningsfynd från den så kallade positiva organisationspsykologin.

Sexuell hälsa

Många i människovårdande yrken har svårt att prata om sina klienters, patienters, brukares sexualitet. I den här föreläsningen får du kunskap om vikten av vår sexualitet som en väsentlig del av vårt fysiska och psykiska välmående.