Utbildningar

Kurser och utbildningar från S:t Lukas Stockholm

Gemensamt för S:t Lukas kurser är att undervisningsformen är diskussionsseminarier, övningar i smågrupper samt rollspel med reflekterande team.

Samtliga kurser kan även skräddarsys för en arbetsgrupp eller en organisation/företag. I nära samarbete med uppdragsgivaren anpassar vi kurserna till de önskemål och behov som uppdragsgivaren formulerar.

Samtalsmetodik

Kursens mål: Att ge kunskap om samtalsprocessen och ge kursdeltagarna en ökad medvetenhet om dynamiken i samtal.
Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som önskar utveckla sin förmåga att genomföra professionella samtal i arbetslivet.
Medarbetarsamtal – Fördjupningskurs
Kursens mål: Att stärka arbetslagsledaren att arbeta med medarbetarsamtal utifrån organisationens mål och att lära sig redskap som underlättar medarbetarsamtalen
Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och ledare.
Innehåll: Organisationsteorier, arbete med fokus på mål, kommunikationsteorier, samtalsmetodik

Kurser om arbetslivet och ledarskap

Arbetsgrupp och ledarskap i förändring

Kursens mål: Att tydliggöra samspelet mellan organisation, grupp och individ, skapa möjlighet till reflektion runt det egna förhållningssättet och utveckla sin kompetens som ledare/deltagare i arbetsgrupper i förändring.
Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som önskar fördjupa sin förståelse och medvetenhet om förändringsprocesser i organisationer.
Innehåll: Organisationsstrukturer, modeller för förändringsarbete, gruppens dynamiska processer, ledarens roll i förändringen.

Konflikter på arbetsplatsen – hinder eller möjlighet

Kursens mål: Att ge fördjupad kunskap om konflikthantering.
Målgrupp: Kursen riktar sig till dem som vill undersöka och lära sig förstå komplexiteten i mötet med andra.
Innehåll: Olika konfliktperspektiv, hantering av konflikter på individ, grupp och organisationsnivå. Stressfaktorers påverkan på konflikter.

Coachning

Innehåll: Coachningsteori varvat med övningar och egen handledning på coachinguppdrag.
Kurstillfälle: Handledning i grupp med fyra tillfällen (á två timmar) som bestäms i samråd med kursdeltagarna.

Stress och ledarskap

Kursens mål: Att ge kunskap om stress och förändringsarbete inom organisationer för chefer och ledare.
Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och ledare.
Innehåll: Teorier om stress: Hur uppstår stress? Vilka tecken kan ses i början av en utmattningsdepression? Hur kan man som ledare hantera sin egen stress?

Krishantering i arbetslivet

Innehåll: Kris- och traumateori på individ-, grupp- och organisationsnivå.