Utbildningar

Kurser och utbildningar från S:t Lukas i Stockholm

Gemensamt för S:t Lukas i Stockholms kurser är att undervisningsformen är diskussionsseminarier, övningar i smågrupper samt rollspel med reflekterande team.
I nära samarbete med dig som uppdragsgivare anpassar vi kurserna till de önskemål och behov som ni formulerar. Samtliga kurser skräddarsys för organisationer, företag eller mindre arbetsgrupper. Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Ulrika Melander för mer information, tel. 08- 556 08 205, mail ulrika.melander@sanktlukas.se

 Samtalsmetodik

Kursens mål: Att ge kunskap om samtalsprocessen och ge kursdeltagarna en ökad medvetenhet om dynamiken i samtal.
Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som önskar utveckla sin förmåga att genomföra professionella samtal i arbetslivet.

Medarbetarsamtal- Fördjupningskurs
Kursens mål: Att stärka arbetslagsledaren att arbeta med medarbetarsamtal utifrån organisationens mål och att lära sig redskap som underlättar medarbetarsamtalen
Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och ledare.
Innehåll: Organisationsteorier, arbete med fokus på mål, kommunikationsteorier, samtalsmetodik

Kurser om arbetslivet och ledarskap

Arbetsgrupp och ledarskap i förändring

Kursens mål: Att tydliggöra samspelet mellan organisation, grupp och individ, skapa möjlighet till reflektion runt det egna förhållningssättet och utveckla sin kompetens som ledare/deltagare i arbetsgrupper i förändring.
Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som önskar fördjupa sin förståelse och medvetenhet om förändringsprocesser i organisationer.
Innehåll: Organisationsstrukturer, modeller för förändringsarbete, gruppens dynamiska processer, ledarens roll i förändringen.

Konflikter på arbetsplatsen – hinder eller möjlighet

Kursens mål: Att ge fördjupad kunskap om konflikthantering.
Målgrupp: Kursen riktar sig till dem som vill undersöka och lära sig förstå komplexiteten i mötet med andra.
Innehåll: Olika konfliktperspektiv, hantering av konflikter på individ, grupp och organisationsnivå. Stressfaktorers påverkan på konflikter.

Coachning

Innehåll: Coachningsteori varvat med övningar och egen handledning på coachinguppdrag.
Kurstillfälle: Handledning i grupp med fyra tillfällen (á två timmar) som bestäms i samråd med kursdeltagarna.

Stress och ledarskap

Kursens mål: Att ge kunskap om stress och förändringsarbete inom organisationer för chefer och ledare.
Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och ledare.
Innehåll: Teorier om stress: Hur uppstår stress? Vilka tecken kan ses i början av en utmattningsdepression? Hur kan man som ledare hantera sin egen stress?

Krishantering i arbetslivet

Innehåll: Kris- och traumateori på individ-, grupp- och organisationsnivå.