Kommunikation och konflikthantering

Att ha goda kunskaper inom kommunikation och konflikthantering är avgörande för att förebygga och lösa problem, förbättra relationer och uppnå framgång i både personlig och professionella sammanhang.

Våra utbildningar inom kommunikation och konflikthantering ger dig de verktyg och färdigheter du behöver för att hantera olika kommunikationssituationer och lösa konflikter på ett effektivt sätt.

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Cecilia Tunberger för mer information, tel. 08-556 08 213, mail cecilia.tunberger@sanktlukas.seKonfliktkunskap i praktiken
När konflikten har eskalerat och du behöver hjälp utifrån. Den här utbildningen ger dig den kunskap och de verktygen du behöver för att kunna hantera konflikter som uppstår på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt.

Det svåra samtalet
Har du en roll som innebär att du möter människor i svåra lägen? På den här kursen lär du dig hur du på ett så respektfullt sätt kan bemöta och hjälpa människor i tuffa situationer.

Feedforward
Feedforward är ett verktyg, lätt att lära sig, lätt att använda och som skapar skillnad i arbetsgruppen.

Hantera och förebygga sexuella trakasserier
I kölvattnet av Metoo-rörelsen finns en ökad efterfrågan hos arbetsgivare av kunskap om hur man hanterar och förebygger sexuella trakasserier. I den här kursen får du dels kunskap i vad sexuella trakasserier är, vad lagstiftningen säger men framför allt hur du kan förebygga att de uppstår.

Vad är en faktaundersökning?
I samband med att lagstiftningen skärptes 2015, ställs nu högre krav på att arbetsmiljöansvariga chefer utreder trakasserier, kränkningar och mobbning på ett ansvarsfullt och rättssäker sätt. Här får du som chef kunskap om hur en faktaundersökning går till.