Kris, stress och utmattning

Söker du verktyg för att hantera kris, stress och utmattning? Vi erbjuder flera utbildningar där var och en kommer att utrusta dig med kunskap och strategier för att hantera och övervinna de uppkomna situationerna.

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Cecilia Tunberger för mer information, tel. 08-556 08 213, mail cecilia.tunberger@sanktlukas.se


Kris i organisationen – vad gäller?
Den här utbildningen ger dig och din organisation förståelse för krisen och dess förlopp i en organisation, den ger dig också en checklista på vad du som chef eller krisstödjare behöver veta och kunna för att leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd (AFS:1999:7)

Hantera pandemier och andra stora kriser med hjälp av SCARF
SCARF-modellen är en modell som är utvecklad av David Rock, grundaren av Neuroleadership Institute,  och används för att förklara och förstå hur människor upplever och reagerar på olika sociala situationer.

Stessa lagom med ACT
ACT står för Acceptance and Commitment ­ Therapy (Training) och används effektivt för att bland annat lära sig att hantera stress.

Stress – hot och möjlighet
Vad säger modern hjärnforskning om dagens arbetsliv? Hur kan man arbeta förebyggande både som enskild medarbetare men också som organisation? Hur vet man när man skall söka hjälp?

Människor som jobbar med människor- Compassion fatigue och sekundärtraumatisk stress

Ung och stressad
Hur kan och bör arbetsgivaren förhålla sig till ungas ökande ohälsa? Vad innebär det att vara en ung människa i den tid vi lever i just nu?

Hantera och förebygg Minoritetsstress
I forskning kan man konstatera att personer som hör till en minoritet oavsett vilken, på en arbetsplats i regel har en sämre fysisk och psykisk hälsa.