Chefsstöd

Att leda är komplext oavsett om ni är få eller många i verksamheten. Medarbetarnas förtroende är en färskvara och framgång beror ofta på hur ledarskapet fungerar och hur bra samspelet i arbetsgruppen är.
Vårt chefsstöd hjälper chefen att navigera i alla processer och använda sina egna resurser för att nå ledningens mål utan att behöva strukturera om hela organisationen.

Ledarskapsuppdraget

Ledarskap handlar mycket om att på ett positivt sätt kunna entusiasmera medarbetare och att få alla att sträva mot samma mål. Många chefer kan känna sig splittrade, stressade och har svårt att komma till skott med allt som behöver göras. Vårt chefsstöd handlar om att ta till vara på den kunskap och de resurser ledaren har och att utveckla och förstärka den för att underlätta i det vardagliga arbetet.

Syftet är att bli effektivare och nå bättre arbetsresultat och engagemang. Bland annat pratar vi om de förutsättningar som finns i verskamheten för att kunna utöva ett bra ledarskap. Det kan vara förtydligande och tolkning av ledarskapsuppdraget, ledningsstrukturer och ramar, personliga drivkrafter och möjligheter samt hinder i relation till rollen och uppdraget. Vi tar även upp samspelet chef – medarbetare och chef – chef, personalledning och balansen mellan arbete och privatliv. Syftet kan också vara av mer avlastande karaktär för att ge möjlighet till reflektion och eftertanke runt den aktuella arbetssituationen.

Hur går jag vidare?

Lokalt företag
Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter och som önskar offert på flera tjänster och/eller orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Kontakta din närmsta lokala mottagning för beställning.
Hitta mottagning

Behöver du stöd i yrkeslivet?