Föreläsningar

Behöver dina medarbetare eller kolleger lära sig mer, få nya insikter eller kanske bekräfta det de inte visste att de redan kunde? Flera av våra mottagningar erbjuder olika föreläsningar, workshops eller utbildningar som relaterar till mellanmänskliga relationer och arbetsmiljömässiga krav.

Inspirationsföreläsningar och workshops

Ibland är det hjälpsamt att anlita någon extern expert för att belysa någon aktuell fråga eller förstärka ett budskap. I nära samarbete med dig som uppdragsgivare anpassar vi uppdraget till era behov – allt från en kort inspirationsföreläsning till en flera dagars workshop. Några av våra verksamheter erbjuder också öppna program.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning för mer information!

Behöver du kunskap?