Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Men konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt. Det är då arbetsplatsen är i behov av professionellt stöd.

Konflikthantering – en väg till utveckling och samarbete

Att ha olika idéer, åsikter och synpunkter är som regel något positivt i arbetsgrupper, eftersom det leder till en dialog om hur man på bästa sätt ska arbeta tillsammans. Verksamheter gynnas av att olika perspektiv lyfts fram för att finna de bästa lösningarna och för att ta de rätta besluten.
Ju tidigare en konflikt hanteras desto bättre är förutsättningarna att hitta en väg framåt. Konflikter som inte hanteras eskalerar ofta och leder till destruktiva beteenden som påverkar gruppen negativt och i värsta fall påverkas hela verksamheten. Konflikthantering är ett strukturerat sätt att arbeta i syfte att utveckla fungerande arbetsrelationer och professionella förhållningssätt.
 
Vi erbjuder professionellt stöd att hantera konflikter inom arbetsgrupper och metoden anpassas efter analys av era behov och önskemål.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Ella Katrin Lindström, ella-katrin.lindstrom@sanktlukas.se.

Behöver er verksamhet stöd?