Krisstöd dygnet runt

De flesta verksamheter hamnar någon gång i en akut krissituation som kan vara svår att hantera just i stunden. Vi kan erbjuda krisstöd dygnet runt där en krisledare via telefon organiserar den hjälp som behövs vid tillfället. Tjänsten är rikstäckande.

Någon av våra mycket erfarna terapeuter är alltid kontaktbar när det sker en extraordinär händelse som på något sätt går ut över er arbetsplats.

Så här arbetar vi

Vi hjälper er att inventera risker och behov för att kunna bygga upp en beredskap i verksamheten och utbildar sedan i kriskunskap. Exempel krissituationer kan vara rån, våld, hot, olyckor eller en katastrof på nationell nivå som påverkar arbetsplatsen. Skulle en extraordinär händelse inträffa som berör er arbetsplats, finns alltid någon av våra mycket erfarna terapeuter tillgänglig. Via telefon organiserar terapeuten den hjälp som behövs för tillfället. Stödet kan ges individuellt eller i grupp och efter det att insatser gjorts följer vi alltid upp och utvärderar.
 
Jouravtal erbjuds såväl inom Sverige som utomlands.

En tydlig beredskapsplan och tillgång till krisstöd skapar trygghet på arbetsplatsen!

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter och som önskar offert på flera tjänster och/eller orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Beställning nationell avtalskund

Behöver er verksamhet stöd?