Samtalsstöd för medarbetare

Många arbetsgivare vill erbjuda samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering. Vårt samtalsstöd ger medarbetare möjlighet att samtala i trygghet om arbetsrelaterade eller privata svårigheter som påverkar arbetet. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora.

Samtal till förändring

Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Samtalen kan även erbjudas par om problem i förhållandet påverkar den anställdes arbetssituation. Syftet med samtalen kan vara att komma igenom en personlig kris eller att på ett tidigt stadium reda ut privata och arbetsrelaterade problem innan djupare svårigheter uppstår.

Tjänsten ger er möjlighet att låta era medarbetare bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som inverkar negativt på arbetet. Vår erfarenhet är att det är lönsamt att erbjuda personalen denna typ av samtalsstöd. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. En stor fördel med S:t Lukas är att medarbetaren kan fortsätta samtalen privat efter det att arbetsgivarens insats avslutats.

Hur går jag vidare?

Lokalt företag
Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter och som önskar offert på flera tjänster och/eller orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Kontakta din närmsta lokala mottagning för beställning.
Hitta mottagning

Behöver er verksamhet stöd?