Konflikthantering

Konflikter är en naturlig del av individers och gruppers liv. De flesta konflikter hanteras utan någon utomstående hjälp.

Ibland kan man behöva ett professionellt stöd att bearbeta konflikter inom en arbetsgrupp. Vi arbetar med konflikthantering inom arbetsgrupper. Metoden anpassas efter analys av behov och kundens önskemål.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Malin Dahlberg-Markstedt, malin.dahlberg.markstedt@sanktlukas.se.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?