Krisstöd

De flesta företag hamnar någon gång i en akut krissituation som kan vara svår att hantera just i stunden. S:t Lukas kan för våra avtalskunder erbjuda krisstöd dygnet runt där en krisledare via telefon organiserar den hjälp som behövs vid tillfället. Tjänsten är rikstäckande.

Någon av våra mycket erfarna terapeuter är alltid kontaktbar när det sker en extraordinär händelse som på något sätt går ut över er arbetsplats. Exempel på sådana händelser kan vara rån, våld, hot, olyckor eller en katastrof på nationell nivå som påverkar arbetsplatsen.

S:t Lukas krisstöd kan bestå av:

  • Analys och kartläggning som förebygger och ger rätt beredskap.
  • Individuellt krisstöd och rehabilitering.
  • Kontinuerlig psykologisk uppföljning.
  • Specifik traumabehandling, EMDR, för att motverka posttraumatiskt stressymptom, PTSD.
  • Jouravtal såväl inom Sverige som utomlands.

En tydlig beredskapsplan och tillgång till krisstöd skapa trygghet på arbetsplatsen! 

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Malin Dahlberg-Markstedt, malin.dahlberg.markstedt@sanktlukas.se.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?