Chefsstöd

Chefsstöd handlar om att ta till vara på den kunskap ledaren har och att utveckla och förstärka den. Ledarskapet handlar om att på ett positivt sätt kunna entusiasmera medarbetare och att få alla att sträva mot samma mål.

Medarbetarnas förtroende är en färskvara som ledaren ständigt måste sträva efter och ledarskapet ställer stora krav på personen både som ledare och individ. Vi hjälper er att hitta rätt i alla processer för att nå ledningens mål utan att behöva strukturera om hela företaget.

Syftet är att stödja och utveckla den egna chefs- och ledarrollen för att underlätta i det vardagliga arbetet. Bland annat pratar vi om förtydligande och tolkning av ledarskapsuppdraget, ledningsstrukturer och ramar, personliga drivkrafter och möjligheter och hinder i relation till rollen och uppdraget. Vi tar även upp samspelet chef – medarbetare och chef – chef, personalledning och balansen mellan arbete och privatliv. Syftet kan också vara av mer avlastande karaktär för att ge möjlighet till reflektion och eftertanke runt den aktuella arbetssituationen.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Malin Dahlberg-Markstedt, malin.dahlberg.markstedt@sanktlukas.se.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?