Samtalsjour

Dygnet runt, året om

Vi erbjuder alla företag och organisationer samtalsjour 24 timmar om dygnet dit medarbetare kan ringa när livet blir besvärligt eller om det är oroligt på arbetsplatsen.

Vår professionella terapeuter är utbildade för att hjälpa över telefon och alla samtal och medarbetare hanteras med sekretess/tystnadsplikt. Vår samtalsjour är unik i sitt slag och vi skräddarsyr avtalet så det ska passa just er arbetsplats.

Många har behov av samtal

Av erfarenhet vet vi att psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och cirka 8 % av alla arbetstagare behöver samtalsterapi i någon form. Fördelen med terapeutiska samtal per telefon är att medarbetaren får vara anonym, vilket gör att det blir lättare att ta steget att ringa.

Avtal

När ni som arbetsgivare ingår ett avtal med S:t Lukas har ni tagit första steget mot att göra just er arbetsplats mer välmående och effektiv. Era anställda ska på ett tryggt och professionellt sätt få hjälp med jobbiga situationer i livet, oavsett om det gäller arbetsrelaterade eller privata problem.

I ett avtal med samtalsjouren kan det ingå:

  • Upp till 24 timmars samtalsjour per dygn, året runt
  • 3-5 samtal på närmaste S:t Lukas mottagning
  • Förtur till efterföljande möte med terapeut på mottagning vid behov
  • Konsultation av privatekonom och jurist.

Behöver medarbetaren mer samtalsstöd ordnar vi en tid på närmaste S:t Lukasmottagning. Det tar aldrig mer än 5 dagar att få en tid på någon av våra mottagningar om man har ingått ett avtal om samtalsjour med S:t Lukas.

Ta kontakt med oss så skräddarsyr vi en lösning som passar just ert företag!

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Ella-Katrin Lindström, ella-katrin.lindstrom@sanktlukas.se.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?