Medarbetarstöd

Tjänsten ger er möjlighet att låta era medarbetare bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som inverkar negativt på arbetet.

Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Samtalen kan även erbjudas par om problem i förhållandet påverkar den anställdes arbetssituation. Syftet med samtalen kan vara att komma igenom en personlig kris eller att på ett tidigt stadium reda ut privata och arbetsrelaterade problem innan djupare svårigheter uppstår.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.

När det gäller rikstäckande ramavtal eller samarbete kontakta Generalsekreterare Tiina Heino, 08-616 03 81, tiina.heino@sanktlukas.se.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?