Umeå

Välkommen till S:t Lukas i Umeå

Telefon

090-14 05 30

E-post

umea@sanktlukas.se

Adress

Västra Kyrkogatan 14 A
903 29 Umeå

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer