Föreningen

S:t Lukas förening i Umeå är huvudman för mottagningen.

S:t Lukas i Umeå är en ideell förening utan vinstintresse. Föreningen driver en mottagning för psykoterapi, utbildning och handledning. Därutöver arrangerar man seminarier och studiedagar för medlemmar och allmänhet. Vi finns för dig som

  • behöver psykoterapi
  • personal i människovårdande yrken som behöver handledning eller utbildning
  • är intresserad av dialog i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan männinskor.