Bli medlem

Du som är intresserad av existentiella samtal och vill att psykoterapi ska vara tillgängligt för alla som behöver, stötta oss genom att bli medlem!

Som medlem kan du stödja och vara med och påverka föreningens verksamhet, och du blir inbjuden till våra programaktiviteter. Genom att stötta S:t Lukas i Umeå är du med och värnar det goda samtalet som gör att vi kan växa som människor. 

Bli medlem genom att sätta in årsavgiften 200 kr (250 kr för familj) till bankgirokonto 951-1700
.

Märk inbetalningsavin med namn, e-post, samt ”årsavgift” och år.