Personal

 

 


Gudrun Edholm

leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, leg. psykoterapeut, auktoriserad specialist i klinisk sexologi, handledare, auktoriserad handledare i sexologi (NACS)

090-14 05 30 073-814 05 30
gudrun.edholm@sanktlukas.se


Birgit Lindström

leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, leg. psykoterapeut, bildterapeut

090-14 05 30 073-811 05 30
birgit.lindstrom@sanktlukas.se


Inger Lagedal

socionom, leg. psykoterapeut, handledare

090-14 05 30
umea@sanktlukas.se


Susanne Stattin

Verksamhetschef, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, leg. psykoterapeut, handledare

090-14 05 30 073-816 05 30
susanne.stattin@sanktlukas.se


SUSANNE STATTIN