Gudrun Edholm

leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, leg. psykoterapeut, auktoriserad specialist i klinisk sexologi, handledare, auktoriserad handledare i sexologi (NACS)

Mobiltelefon

090-14 05 30

Telefonnummer

073-814 05 30

E-postadress

gudrun.edholm@sanktlukas.se