Karin Nilsson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, medicine doktor