Välkommen till S:t Lukas Uppsala

Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i S:t Lukas förening i Uppsala om du vill stödja S:t Lukas verksamhet som möjliggör psykoterapeutisk behandling för ekonomiskt svaga grupper.

Årsavgiften för medlemskap är 150kr eller 100kr för student/pensionär. Som medlem får du information om vår programverksamhet såsom filmkvällar och Lukasdagen.

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro: 682373-6 eller Swish: 123 175 6717. Vänligen uppge för- och efternamn samt e-postadress på inbetalningen.

Ordförande i vår förening är Ingrid Johansson Lind.