Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i S:t Lukas förening i Uppsala om du vill stödja S:t Lukas verksamhet som möjliggör psykoterapeutisk behandling för ekonomiskt svaga grupper.

Årsavgiften för medlemskap är 150 kr (100:- för studerande och pensionärer). Som medlem får du information om vår programverksamhet såsom filmkvällar och Lukasdagen.

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro: 682373-6. Vänligen uppge för- och namn samt fullständig postadress samt e-postadress på inbetalningen.

Ordförande i vår förening är Ingrid Johansson Lind