S:t Lukas utbildning

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning. Fördjupad kunskap och kompetensutveckling har varit en självklar del i verksamheten, dels för den egna personalen men också som erbjudande till andra i människovårdande yrken. Redan på 1940-talet gav S:t Lukas själavårdsutbildning och den första psykoterapiutbildningen i landet startade i början på 1950-talet på S:t Lukas.

Helhetssyn på människan

Våra utbildningar präglas historiskt av att olika kunskapsområden; psykologi, existentiellt och kroppsligt perspektiv, teologi, sociologi, filosofi och medicin förenas i en helhetssyn på människan.

Pedagogik och utbildningsfilosofi

Vi vill erbjuda kompetensutveckling snarare än enbart kunskap. Gemensamt för S:t Lukas kurser är processinriktningen med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team. Att varva teori och erfarenhet är en viktig förutsättning för att utveckla den personliga förmågan.

Vi har kurser för både privatpersoner och anställda. Samtliga kurser kan även skräddarsys för en arbetsgrupp eller organisation/företag.

Öppna föreläsningar och konferenser

Våra lokala föreningar i landet anordnar regelbundet föreläsningar med aktuella existentiella, psykologiska teman.  Se vad din närmsta förening har att erbjuda. Vartannat år anordnas en rikskonferens, S:t Lukasdagarna, som är öppen för alla.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?