Arbetslivets psykologi

Det traditionella arbetslivet förändras snabbt. Arbetsuppgifterna och arbetsrollerna blir mindre reglerade och mer flexibla. Förmåga till kommunikation och samarbete med andra blir allt viktigare.

S:t Lukas erbjuder ett flertal kurser för kompetensutveckling i arbetslivets psykologi, t ex professionella samtal, konflikthantering och ledarskapsutveckling.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?