Livets psykologi

Stress är ett omfattande folkhälsoproblem och många människor upplever en brist på sammanhang där man kan fördjupa sig i existentiella frågor och funderingar.  S:t Lukas erbjuder pedagogiskt inriktade grupper med syfte att ge bättre redskap för att hantera stress och viktiga livsfrågor.

  • Stresshantering
  • Mindfulness
  • Existentiella samtal

Kurs: Livet och hälsan

Kursen Livet och Hälsan är ett samarbete mellan Studieförbundet, Bilda och Förbundet S:t Lukas.

För kursen används åtta begrepp för att beskriva existentiell hälsa, som Världshälsoorganisationen skapat för ett mätinstrument.

– Vi lyfter andra värden i livet än att bara producera och konsumera. Vi talar om meningen med livet och om vad som ger oss hopp, säger Lena Bergström, sjukgymnast, pastor och cirkelledare.

Hon blev själv inspirerad att genomföra en kurs efter att ha lyssnat på religionspsykologen och prästen Cecilia Melder. Hon pekar på ett tydligt samband mellan tro och hälsa. I sin doktorsavhandling menar Melder att de stora religionerna redan har en metod när det gäller att hjälpa människan i sin vilsenhet. Det handlar om att hitta en tro som bär i framtida livskriser för att få en långsiktig effekt på hälsan.

Varje träff under kursen handlar om ett av de åtta kriterierna för existentiell hälsa: tro, hopp, harmoni, helhet, förundran över livet, mening, andlig styrka och andlig kontakt. Varje begrepp stöts och blöts, med både ord och kreativ verkstad, kanske i form av rörelse eller bild och med en undersökande inställning.

Om det gäller begreppet tro kan man t ex ställa frågan: Vad tror jag? Vad tror andra? Vad kan tro tänkas vara?

Mer information
För mer information kontakta Ulrica Rauhala, 0910-764640, ulrica.rauhala@bilda.nu

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?