Psykoterapeutisk fördjupning

Inom arbetsfältet för psykoterapeuter, psykologer och andra människovårdande yrken uppstår hela tiden nya behov av fördjupad kunskap. Att mötas i en kompetensutvecklande miljö med kollegor runt nya rön eller beprövade metoder kan både bidra till egen fortbildning och verksamhetens utveckling.

S:t Lukas erbjuder stimulerande kompetensutveckling inom det psykoterapeutiska fältet för yrkespersoner med olika bakgrund.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?