Fördjupning i psykoterapi och handledning, Utbildningsdagar

Inom arbetsfältet för psykoterapeuter, psykologer och andra människovårdande yrken uppstår hela tiden nya behov av fördjupad kunskap. Att mötas i en kompetensutvecklande miljö med kollegor runt nya rön eller beprövade metoder kan både bidra till egen fortbildning och verksamhetens utveckling.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?