Söker du handledning och vill vidareutvecklas som psykoterapeut?

I höst startar S:t Lukas i Bromma handledningsgrupper för psykodynamiska psykoterapeuter. Vi vänder oss både till nylegitimerade psykoterapeuter och mer erfarna psykoterapeuter. Grupperna formeras utifrån deltagarnas erfarenhet som psykoterapeut.

Du kan söka om du vill ingå i en handledningsgrupp tillsammans med andra, eller om ni är en grupp psykoterapeuter som vill ha gemensam handledning.

Vi erbjuder också individuell handledning och konsultationer.

Handledarna är legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter och psykoanalytiker med handledarutbildning. Det finns också specialkompetens inom området sexologi.

Vill du veta mer? Kontakta:

Karin Peters
Verksamhetschef
karin.peters@sanktlukas.se
Tel: 08-560 315 70

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?