Själavård

S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund. De flesta kurserna vänder sig till dig som anställd men det finns också kurs för sig som är ideell, volontär eller förtroendevald.

Kurserna syftar till integrering genom egen personlig utveckling och kunskapsfördjupning vad gäller såväl psykologi, teologi som metod. Grupperna är ekumeniskt sammansatta, som deltagare möter du andra verksamma i skilda samfund och från olika delar av landet. Vissa kurser genomförs i samarbete med Sjelesorgeinstitutet vid Modum Bad, Norge.

Mer information
För mer information se respektive länk, eller kontakta Birgitta Lidén, birgitta.liden@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?