Handledarutbildning för själavårdare

Ny kurs planeras med start ht-22, intresseanmälningar mottas.

Pågående kurs vt-21 – vt-22

OBS – En del av kurstillfällena kommer att bli helt digitala beroende på pandemin

En själavårdare använder sin egen erfarenhet som ett viktigt instrument. Att ha goda kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Engagemanget i en annan människas livsproblem – psykologiska, sociala, andliga eller kanske allt på en gång – ställer ofta en själavårdare inför så tunga problem att man behöver en erfaren kollegas handledning för att se det man inte ser, förstå det man inte förstår, i den själavårdande relationen. Den som skall vara handledare behöver särskild utbildning och träning för detta.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge deltagarna förmåga och kunskaper att möta handledningsbehov i enskild själavård och grupp och förmåga att möta handledningsbehov i annan arbetshandledning i kyrkan.

Behörighet

Behörig att delta i utbildningen är den som är aktivt utövande själavårdare inom kyrka/samfund med;

  • S:t Lukas utbildning i enskild själavård eller motsvarande, alt. S:t Lukas grundutbildning i psykoterapi eller motsvarande,
  • Rekommendation från kyrka/samfund,
  • Erfarenhet av egen enskild själavård och egenterapi.

Antagning till utbildningen sker efter lämplighetsprövning.

Uppläggning och innehåll

Utbildningen genomförs under tre terminers studier med sammanlagt  sju kurstillfällen om två – tre heldagar, däremellan litteraturstudier och handledning på handledning.

Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier

  • Själavård och handledning
  • Handledningens metodik och processer
  • Sekretess och ansvar i handledningen
  • Att vara handledare i enskild själavård
  • Att vara grupphandledare

Varje deltagare utövar under utbildningen handledning i enskild själavård, enskilt och/eller i grupp. Handledningen skall dokumenteras. Avsnittet examineras av kursledaren.

Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 30 timmar. Examineras av handledarna.

Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp.

 Kurstillfällen:11-12/2, 15-16/4, 25-27/8, 21-22/10, 18-19/11 2021 samt 27-28/1 och 28-29/4 2022

Utbildningsbevis utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Utbildningstid och plats:  Kursdagar torsdag-fredag, ibland även onsdag. Plats; Uppsala – beroende av pandemin kan en del av undervisningen bli digital.

Tillkommer handledning på handledning plats bestäms i samråd med deltagare och handledare.

Kursledare: Anne Magnusson, socionom, leg psykoterapeut, lärar- och handledarutbildad och Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr.

Terminsavgift: 16.000 kr + moms, inkl handledningskostnader/termin. Med reservation för kostnadsökningar. OBS! Resor och litteratur tillkommer.

Sista anmälningsdag: 5 januari 2021

Ladda ner anmälningsblanketten här

För mer information:  birgitta.liden@sanktlukas.se

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?