Handledarutbildning för själavårdare

Pågående. Nästa start tidigast vt 2019

En själavårdare använder sin egen erfarenhet som ett viktigt instrument. Att ha goda kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Engagemanget i en annan människas livsproblem – psykologiska, sociala, andliga eller kanske allt på en gång – ställer ofta en själavårdare inför så tunga problem att man behöver en erfaren kollegas handledning för att se det man inte ser, förstå det man inte förstår, i den själavårdande relationen. Den som skall vara handledare behöver särskild utbildning och träning för detta.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge deltagarna förmåga och kunskaper att möta handledningsbehov i enskild själavård och grupp.

Behörighet

Behörig att delta i utbildningen är den som är aktivt utövande själavårdare inom kyrka/samfund med;

  • S:t Lukas utbildning i enskild själavård eller motsvarande, alt. S:t Lukas grundutbildning i psykoterapi eller motsvarande,
  • Rekommendation från kyrka/samfund,
  • Erfarenhet av egen enskild själavård och egenterapi.

Antagning till utbildningen sker efter lämplighetsprövning.

Uppläggning och innehåll

Utbildningen genomförs under tre terminers studier med sammanlagt  sex kurstillfällen om två – tre heldagar, däremellan litteraturstudier och handledning på handledning.

Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier
  • Själavård och handledning
  • Handledningens metodik och processer
  • Sekretess och ansvar i handledningen
  • Att vara handledare i enskild själavård
  • Att vara grupphandledare

Varje deltagare utövar under utbildningen handledning i enskild själavård, enskilt och/eller i grupp. Handledningen skall dokumenteras. Avsnittet examineras av kursledaren.

Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 30 timmar. Examineras av handledarna.

Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp.

Seminarietillfällen för kommande kurs: 20 – 22 sept och 23-24 nov 2017, 1 -2 feb, 26-27 april, 23 -24 aug och 25-26 okt, 22 -23 nov 2018

Utbildningsbevis utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Utbildningstid och plats: Kursdagar torsdag-fredag, ibland även onsdag. S:t Lukas, Långholmsgatan 27, 5tr Stockholm.

Tillkommer handledning på handledning plats bestäms i samråd med deltagare och handledare.

Terminsavgift: 14.000 kr + moms, inkl handledningskostnader/termin. Med reservation för kostnadsökningar. OBS! Resor och litteratur tillkommer.

Ladda ner anmälningsblanketten här

För mer information ring eller skriv till Anne Magnusson, 073 9768644, anne.magnusson@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?