Inbjudan till Nordisk Själavårdskonferens 2018

Mötet med den främmande

Mötet med det främmande var temat för 2017. Under våren kommer nästa konferens, som hålls i september 2018 på Modum Bad, Norge,  att annonseras.

Det kommer numera många invandrare och flyktingar till de nordiska länderna. De kommer från andra kulturer och förstår ofta inte den kultur de kommer till. Många av dem har förutom en annan kulturell bakgrund, också en annan tro och religion.
Om de är från en kristen bakgrund, kanske de inte känner igen den kristna tron i våra nordiska länder. Vi i Norden är också lika ovetande om deras kultur och tro, som de är om den nordiska. Vi är alltså främmande för varandra. De nordiska samfundens utveckling de senaste 50 åren har kanske också lett till att vi har blivit främmande för oss själva.

Under årets Nordiska Själavårdskonferens vill vi se på dessa två aspekter av främlingskapet, pröva att genom föredrag och samtal finna vägar i själavården till den främmande – flyktingen och oss själva.

När: september 2017

Var: Sjelesorgeinstitutt Modum Bad, Norge

Vägbeskrivning:

Anmälan senast den 20 aug 2017 via blankett som du hittar här Invitation nordisk sjælesorgssymposium 2017

Nordisk Själavårdskonferens är ett samarbete mellan IKON/Danmission, Institutt for Sjelesorg (Modum Bad) Norge, Förbundet S:t Lukas i Sverige och Den Evangeliske Lutherske Kirke i Finland.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?