Norsk-svensk vidareutbildning i Själavård

Nästkommande kurs startar ht-21 med Institutt för sjelesorg och Vitenskaplige Högskole i Norge som huvudmän

För frågor kring anmälningsförfarandet kontakta  Kristin.Leite@sjelesorg.no
För frågor kring innehåll och upplägg kontakta Gun Svensson 070-6586149

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?