Själavård till vardags

Kursen vänder sig till ideella, volontärer, förtroendevalda, anställda som genom uppdrag i  kyrkor/samfund/församlingar/organisationer  i sin vardag möter människor med behov av att samtala om livsfrågor.

Nästa kursstart blir under 2019

Kurstillfällen:

Kursen omfattar totalt fyra kurstillfällen, två heldagar varje gång

Kursens mål

  • Att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård, att ge redskap för möte och samtal.
  • Att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bidra till personlig utveckling, ge andlig orientering och vägledning.

Innehåll

Själavårdens sammanhang och egenart,  själavård i livets olika skeden, mötet – samtalet,  att vara själavårdare/aktivt lyssnande medmänniska, handledning.

Kursupplägg och pedagogik

  • Storgrupp – för introduktion och genomgång av teori- och metodavsnitt
  • Seminariegrupp – för bearbetning av litteraturstudier till varje kurstillfälle.
  • Basgrupp – för personlig utveckling.
  • Handledningsgrupp – för handledning av själavårdsärenden/situationer, eget förhållningssätt

Kursupplägget bygger på eget ansvarstagande för inlärning och utveckling.

Kursavgift

11 800 kr exkl moms , dvs 2950 kr exkl moms faktureras/ kurstillfälle

Kursavgiften kan komma att justeras .

Föranmäl intresse via denna Ansökningsblankett – vardags

För mer information  birgitta.liden@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?