Själavård till vardags

Kursen vänder sig till ideella, volontärer, förtroendevalda, anställda som genom uppdrag i  kyrkor/samfund/församlingar/organisationer  i sin vardag möter människor med behov av att samtala om livsfrågor.

En kurs pågår och nästa  kursstart blir 22 september 2017.  Det finns ännu platser kvar, ansök snarast!

Kurstillfällen

2017: 22- 23 sept, 24-25 nov. 2018: 16-17 feb, 19-20 april.

Plats

Stockholm

Kursledare

Anders Persson, sjukhuspastor, S:t Lukas grundutbildning i psykoterapi.
Roger Samuelsson, leg psykoterapeut S:t Lukas, sjukhuspastor.

Kursens mål

  • Att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård, att ge redskap för möte och samtal.
  • Att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bidra till personlig utveckling, ge andlig orientering och vägledning.

Innehåll

Själavårdens sammanhang och egenart, själavård i livets olika skeden, mötet – samtalet, att vara själavårdare/aktivt lyssnande medmänniska, handledning,

Kursupplägg och pedagogik

  • Storgrupp – för introduktion och genomgång av teori- och metodavsnitt
  • Seminariegrupp – för bearbetning av litteraturstudier till varje kurstillfälle.
  • Basgrupp – för personlig utveckling.
  • Handledningsgrupp – för handledning av själavårdsärenden/situationer, eget förhållningssätt

Kursupplägget bygger på eget ansvarstagande för inlärning och utveckling.

Kursavgift

2950 kr exkl moms/kurstillfälle.

Kursavgiften kan komma att justeras under 2017.

Blankett för ansökan fås via anne.magnusson@sanktlukas.se

Ansökan skickas till Förbundet S:t Lukas, Svartmangatan 24, 111 29 Stockholm! För mer information är du välkommen att ringa Anne Magnusson, 08-580 337 33, eller maila anne.magnusson@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?