Själavård till vardags

Kursen vänder sig till ideella, volontärer, förtroendevalda, anställda som genom uppdrag i  kyrkor/samfund/församlingar/organisationer  i sin vardag möter människor med behov av att samtala om livsfrågor.

Kurs pågår i Göteborg och ny kurs planeras vid tillräckligt med anmälningar

Kurstillfällen:

Kursen omfattar totalt fyra kurstillfällen med två heldagar varje gång.

Kursens mål:

  • Att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård, att ge redskap för möte och samtal

  • Att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bidra till personlig utveckling, ge andlig orientering och vägledning.

Innehåll:

Själavårdens sammanhang och egenart,  själavård i livets olika skeden, mötet – samtalet,  att vara själavårdare/aktivt lyssnande medmänniska, handledning.

Kursupplägg och pedagogik

  • Storgrupp – för introduktion och genomgång av teori- och metodavsnitt
  • Seminariegrupp – för bearbetning av litteraturstudier till varje kurstillfälle.
  • Basgrupp – för personlig utveckling.
  • Handledningsgrupp – för handledning av själavårdsärenden/situationer, eget förhållningssätt

Kursupplägget bygger på eget ansvarstagande för inlärning och utveckling och förutsätter deltagande vid alla kurstillfällen.

Kursavgift:

16.000 kr exkl moms, dvs 4000 kr exkl moms faktureras/kurstillfälle

Plats:

Plats bestäms utifrån anmälda deltagare – meddelas senare.

Kursledning:

Lill Molén, leg. psykoterapeut och handledare samt Roger Samuelsson, pastor och leg. psykoterapeut (nuvarande kurs)

Ansökan tas emot kontinuerligt via denna länk; Ansökningsblankett – vardags

För mer information  birgitta.liden@sanktlukas.se

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?