Själavård till vardags

Kursen vänder sig till ideella, volontärer, förtroendevalda, anställda som genom uppdrag i  kyrkor/samfund/församlingar/organisationer  i sin vardag möter människor med behov av att samtala om livsfrågor.

Nästa kursstart feb 2018, under förutsättning att kursen blir full. Det finns platser kvar!

Kurstillfällen

Kursen löper över fyra kurstillfällen, två heldagar.   16 – 17 feb, 13 – 14 april, 1-2 juni och 31 aug – 1 sept.

Plats

Kursort är Stockholm

Kursledare

Anders Persson, sjukhuspastor, S:t Lukas grundutbildning i psykoterapi.
Roger Samuelsson, leg psykoterapeut S:t Lukas, sjukhuspastor.

Kursens mål

  • Att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård, att ge redskap för möte och samtal.
  • Att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bidra till personlig utveckling, ge andlig orientering och vägledning.

Innehåll

Själavårdens sammanhang och egenart,  själavård i livets olika skeden, mötet – samtalet,                                                 att vara själavårdare/aktivt lyssnande medmänniska, handledning.

Kursupplägg och pedagogik

  • Storgrupp – för introduktion och genomgång av teori- och metodavsnitt
  • Seminariegrupp – för bearbetning av litteraturstudier till varje kurstillfälle.
  • Basgrupp – för personlig utveckling.
  • Handledningsgrupp – för handledning av själavårdsärenden/situationer, eget förhållningssätt

Kursupplägget bygger på eget ansvarstagande för inlärning och utveckling.

Kursavgift

2950 kr exkl moms/kurstillfälle.

Kursavgiften kan komma att justeras under 2018.

Anmäl dig via denna Ansökningsblankett – vardags

För mer information är du välkommen att ringa Anne Magnusson, 08-580 337 33, eller maila anne.magnusson@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?