Vi utbildar dig för mänskliga möten

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning – alltid med samtalet och det mänskliga mötet i centrum. Gemensamt för S:t Lukas kurser är processinriktningen med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team. Att varva teori och erfarenhet är en viktig förutsättning för att utveckla den personliga förmågan.

Öppna föreläsningar och kurser


Våra lokala föreningar i landet anordnar regelbundet föreläsningar och utbildningar med aktuella existentiella, psykologiska teman. 

Fortbildning för yrkesverksamma

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning. Våra utbildningar är processinriktade med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team.

Själavård

Vi erbjuder fortbildning och fördjupningskurser för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund. Du kan vara anställd, volontär eller förtroendevald.

Utbildning – psykoterapi

Inom psykoterapin har S:t Lukas
varit en av pionjärerna när det gäller utbildning. Fördjupad kunskap och kompetensutveckling har alltid varit
en självklar del i verksamheten.