DEN INRE HANDLEDAREN
– fördjupningsdag om handledning


Varmt välkommen till en öppen föreläsning för dig som handleder eller som är intresserad av handledning.

En dag med fokus på hur du som handledare kan vara till hjälp för dig själv i din handledarroll i ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Förbundet S:t Lukas. Du får lära dig hur den sjuögda modellen kan ge nya perspektiv på ett handledningsärende. Vi fokuserar också på ditt eget förhållningssätt som handledare och inre samspelsmodeller genom anknytningsteori. Genom föreläsningar med olika perspektiv, reflektioner och erfarenhetsutbyte får du ytterligare kunskap om handledningskonsten.

Läs mer om innehåll och tider i inbjudan.

När: Torsdag den 30 november, kl 12.45 – 16.30
Var: Aulan, Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan sker via hemsidan http://www.mchs.se/inrehandledaren
Kostnad 375 kr (inkl moms)
Kaffe serveras under eftermiddagen
Frågor till uppdrag@mchs.se eller 08-555 051 19.

Sprid gärna inbjudan vidare!
Varmt välkommen!