Fortbildning för yrkesverksamma

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning – alltid med samtalet och det mänskliga mötet i centrum. Våra utbildningar är processinriktade med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team.
S:t Lukas i Göteborg AB erbjuder tre öppna utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom chefshandledning, ledarskap och arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning.

Två av utbildningarna är ackrediterade som specialistkurser för psykologer.

CHEFSHANDLEDNING
Specialistutbildning
Digital utbildning

Elva halvdagar

Nästa kursstart
10 okt 2024

LEDARUTVECKLINGS-
PROGRAM
Idéburna organisationer

Sex heldagar

Nästa kursstart
2 oktober 2024

KONSULTUTBILDNING
Specialistutbildning


Ett år

Nästa kursstart
våren 2025