Fortbildning för yrkesverksamma

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning – alltid med samtalet och det mänskliga mötet i centrum. Våra utbildningar är processinriktade med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team.
S:t Lukas i Göteborg AB erbjuder tre öppna utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom chefshandledning, ledarskap och arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning.

Två av utbildningarna är ackrediterade som specialistkurser för psykologer.

CHEFSHANDLEDNING
Specialistutbildning

Digital utbildning
Nästa kursstart mars 2024

LEDARSKAPSUTBILDNING

Kan även genomföras som företagsanpassad utbildning

KONSULTUTBILDNING
Specialistutbildning

Nästa kursstart
1 februari 2024