Öppna föreläsningar och kurser

Flera av våra föreningar och mottagningar anordnar aktiviteter av olika slag. Det kan vara föreläsningar, webbinarier, poddar men även längre utbildningsprogram.

Mötesplatser med samtalet i centrum

S:t Lukas vill genom sitt föreningsarbete skapa mötesplatser och programaktiviteter om viktiga samhällsfrågor som psykisk hälsa och existentiella frågor. De existentiella frågorna – hur vi förhåller oss till livet, om tillit, mening och tillhörighet – berör oss alla. Aktiviteterna utgår från en holistisk syn på människan handlar om hälsa, välmående, livskvalitet och våra fysiska, psykiska och själsliga behov. Mötena kan ske i form av samtalskvällar, samtalsgrupper, filmkvällar eller föreläsningar.

Mottagningarna runt om i landet kan erbjuda företag och organisationer olika former av kompetensutveckling. Det kan vara skräddarsydda kurser, workshops eller föreläsningar. Några av våra mottagningar erbjuder även öppna program.

I Sverige finns ett trettiotal föreningar som i sin tur driver en mottagning. Kontakta din närmaste mottagning för att se vad som är på gång just nu!
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Beställning nationell avtalskund

Behöver du kunskap?