Öppna föreläsningar och kurser

Flera av våra föreningar och mottagningar anordnar aktiviteter av olika slag. Det kan vara föreläsningar, webbinarier, poddar men även längre utbildningsprogram.

Mötesplatser med samtalet i centrum

S:t Lukas vill genom sitt föreningsarbete skapa mötesplatser och programaktiviteter om viktiga samhällsfrågor som psykisk hälsa och existentiella frågor. De existentiella frågorna – hur vi förhåller oss till livet, om tillit, mening och tillhörighet – berör oss alla. Aktiviteterna utgår från en holistisk syn på människan handlar om hälsa, välmående, livskvalitet och våra fysiska, psykiska och själsliga behov. Mötena kan ske i form av samtalskvällar, samtalsgrupper, filmkvällar eller föreläsningar.

Mottagningarna runt om i landet kan erbjuda företag och organisationer olika former av kompetensutveckling. Det kan vara skräddarsydda kurser, workshops eller föreläsningar. Några av våra mottagningar erbjuder även öppna program.

I Sverige finns ett trettiotal föreningar som i sin tur driver en mottagning. Hitta din mottagning för att se vad som är på gång just nu!

Behöver du kunskap?