Själavård

S:t Lukas själavårdsutbildningar 
erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund. De flesta kurserna vänder sig till dig som anställd men det finns också kurs för sig som är ideell, volontär eller förtroendevald.

Själavårdsutbildningar

Utbildningarna inom själavård syftar till integrering genom egen personlig utveckling och kunskapsfördjupning vad gäller såväl psykologi, teologi som metod. Grupperna är ekumeniskt sammansatta, som deltagare möter du andra som är verksamma i skilda samfund och är från olika delar av landet. Vissa kurser genomförs i samarbete med Institutt for Sjelesorg vid Modum Bad, Norge.

Mer information

Kontakta Anders Persson, anders.persson@sanktlukas.se

SJÄLAVÅRD
TILL VARDAGS

Nästa kursstart
hösten 2024

NORSK-SVENSK FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD

Nästa kursstart
ej fastställd än

FORTBILDNING I
ENSKILD SJÄLAVÅRD

Nästa kursstart
våren 2025

HANDLEDARUTBILDNING
I SJÄLAVÅRD

Nästa kursstart
febr 2025

Behöver du kunskap?