Själavård

S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund. De flesta kurserna vänder sig till dig som anställd men det finns också kurs för sig som är ideell, volontär eller förtroendevald.

Själavårdsutbildningar

Utbildningarna inom själavård syftar till integrering genom egen personlig utveckling och kunskapsfördjupning vad gäller såväl psykologi, teologi som metod. Grupperna är ekumeniskt sammansatta, som deltagare möter du andra som är verksamma i skilda samfund och är från olika delar av landet. Vissa kurser genomförs i samarbete med Sjelesorgeinstitutet vid Modum Bad, Norge.

Ladda ner aktuella utbildningar

Mer information

För mer information, kontakta Birgitta Lidén, birgitta.liden@sanktlukas.se

Behöver du kunskap?