Utbildning i psykoterapi

S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola, numera Marie Cederskjölds högskola, har upphört och för närvarande startar inga nya psykoterapeututbildningar.

Psykoterapiutbildning


S:t Lukas bildades av personer från olika människovårdande områden. De medförde kunskap om det andliga, sociala och kroppsliga och förenade dessa i en helhetssyn på människan. Verksamheten kom efter några år att inriktas på mottagning för samtal och ett institut för själavård och psykisk rådgivning öppnades.

Tidigt insåg man behovet av utbildning och startade studiecirklar. 1948 presenterades en specialutbildning för psykoterapeuter och själasörjare. Denna kom så småningom att struktureras i en intygs- och en diplomkurs. Från 1950-1970 talet var S:t Lukas länge en av få utbildare inom det psykoterapeutiska området och diplomutbildningen fungerade som ett slags inofficiell auktorisation av psykoterapeuter fram till dess att statlig legitimation infördes i mitten av 1980-talet.


S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola

Under 1980-talet utvecklades inom S:t Lukas ett utbildningsinstitut med utbildning i själavård, psykosocialt arbetssätt och psykoterapi. Psykoterapeututbildningen kom efter kravet på legitimation för psykoterapeuter att utgöras av en grundläggande del och en påbyggnadsutbildning, där den senare berättigade till att söka legitimation från Socialstyrelsen. Från mitten av 1990-talet stod psykoterapeututbildningen under Högskoleverkets tillsyn och fanns från 2008-2021 på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola.

Behöver du kunskap?