Aktuellt

Nyheter

  • I höst startar S:t Lukas i Bromma handledningsgrupper för psykodynamiska psykoterapeuter. Vi vänder oss både till nylegitimerade psykoterapeuter och mer erfarna psykoterapeuter. Grupperna formeras utifrån deltagarnas erfarenhet som psykoterapeut. Du kan söka om du vill ingå i en handledningsgrupp tillsammans med andra, eller om ni är en grupp psykoterapeuter som vill ha gemensam handledning. Vi […]
  • S:t Lukas i Almedalen 2018

    Publicerad: 21 juni, 2018
    Välkommen till Ideella Trädgården i Almedalen måndagen den 2 juli kl 11.00 – 13.30. S:t Lukas tema i år är Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen. Anne Marie Brodén, förbundsordförande i S:t Lukas, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ledamot i regeringens barnrättsdelegation samtalar med EU parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) och friidrottaren och föreläsaren […]

Kalendarium

  • Under fem måndagskvällar under hösten 2018 och våren 2019 genomförs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonshallen i Stockholm. Tillfällena är öppna för alla intresserade att delta. Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det […]
  • Handledning har blivit allt viktigare i olika sammanhang. S:t Lukas inbjuder till en dag med föreläsningar och reflektioner från olika vinklar men med handledaren i fokus. När: 24 oktober 2018 Var: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm, T-Rådmansgatan Här kommer en blänkare igen om den 24 oktober då vi anordnar en fortbildningsdag kring handledning; Handledarens hjärta, […]

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?