Aktuellt

Nyheter

  • Det är dags att använda civilsamhällets potential för att öka samhällets existentiella kompetens om vi vill tackla grundorsakerna till psykisk ohälsa hos barn och unga, skriver Tiina Heino, generalsekreterare S:t Lukas och Åsa Paborn, förbundsrektor Studieförbundet Bilda, i en gemensam debattartikel som publicerades i tidningen Dagen den 8 juni 2018.
  • Göran Bergstrand var präst, leg psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare. Han var verksam i över femtio år, inte minst i S:t Lukasstiftelsen där han också var direktor mellan åren 1976 och 1989. Han har gett ut en rad böcker om tro, religion, etik, livsfrågor, själavård och psykoterapi. Göran Bergstrand avled i januari 2017 och Förbundet S:t […]

Kalendarium

  • Under tre måndagskvällar under våren 2019 genomförs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonshallen i Stockholm. Tillfällena är öppna för alla intresserade att delta. Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det är nu dags att […]
  • Härmed kallar styrelsen föreningarna i Förbundet S:t Lukas till fullmäktigesammanträde. Tid:               Lördagen den 25 maj 2019 kl. 10.30-15.00. Fika serveras från kl. 10.00 Plats:            Ersta Sköndal Bräcke högskola, Aulan. Stigbergsgatan 30, 1tr, Stockholm Anmälan:     Görs på nedanstående länk senast onsdagen den 8 maj. Klicka här för att anmäla dig. Uppge namn, förening, e-postadress samt […]

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?