Välkommen till S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan

0521-191 70
Mån-Fre 08.00-08.45

Besöksadress

Drottninggatan 40 462 31 Vänersborg

Mottagningen

Vi vänder oss till såväl privatpersoner som organisations- och företagskunder och vi har en bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder.

Behöver du som chef eller dina medarbetare stöd i den aktuella situationen eller har du behov av par- eller familjesamtal? Vi kan erbjuda dig en tid med kort varsel och tar emot på vår mottagning i Vänersborg och på företagshotell Riverside i Uddevalla. Samtalen kan ske såväl fysiskt som digitalt.

Online-bokning

Du kan välja att boka tid online och det går också bra att ringa och lämna meddelande på vår telefonsvarare alternativt mejla oss. Önskas parsamtal bokas dessa med Mikael Stellamaris eller Ulla-Stina Karlsson online, via telefon eller mejl. Även familjesamtal bokas via telefon eller mejl. Se kontaktuppgifter i den gröna rutan nedan.

Priset för individuellt samtal på vår mottagning är 900 kr för dig som privatbetalande. Mer information om priser och subventioner finns under Kostnad. Vi fakturerar dina samtalstillfällen löpande. Återbud senare än 48 timmar samt uteblivet besök debiteras med full taxa. Vid sjukdom erbjuder vi digitala samtal.

Föreningen

Föreningen S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som driver en psykoterapimottagning i Vänersborg. Varje termin anordnar vi öppna föreläsnings- och samtalskvällar om samhällsfrågor, psykisk hälsa och existentiella frågor. Föreningens ordförande heter Håkan Dafgård. Mycket av arbetet inom föreningen S:t Lukas görs ideellt. Gåvor till föreningen används till att subventionera samtalsavgifterna för privatpersoner. Därmed blir samtalsterapi tillgänglig för fler och bidrar till att minska psykisk ohälsa. Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.