SLIPP PASSA TELEFONTIDER

Nu kan du som privatperson se lediga tider, boka dig för ett första samtal och betala direkt på nätet hos 14 av våra mottagningar runt om i landet.
Boka tid

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation som grundades 1939 och idag omfattar ett trettiotal föreningar i landet. Föreningarna är organiserade i Förbundet S:t Lukas. 1969 bildades föreningen S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan och 1970 startade mottagningsverksamheten. Föreningens ordförande är Inga-Lill Johansson.

Verksamheten bygger på en med kristen och psykodynamisk grundsyn inriktning på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vi arbetar också utifrån kognitiv teori och med KBT-inriktade tekniker vid behov – EMDR (särskilt vid traumabearbetning) är en av behandlingsmetoderna vi använder oss av.

Verksamheten vill slå broar mellan människor. Det betyder bl a att:
  • livsfrågorna är viktigare än skillnader i tro och tradition. Den kristna grundsynen uttrycker respekt för olika trosinriktningar och en öppenhet för dialog och sökande.
  • tron på människans inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är den psykodynamiska grunden för vårt arbete med psykoterapi, psykosociala frågor och själavård.
  • samspelet och mötet mellan människovårdare i olika professioner – psykologer, teologer, läkare, socionomer, pedagoger m.fl – är av stor betydelse i vår verksamhet.
  • ideellt verksamma och intresserade människor möter här professionellt skolade och arbetande i en respektfull dialog.
Föreningen inbjuder varje termin till föreläsnings- och samtalskvällar.

Enklast anmäler du dig som medlem i föreningen genom att inbetala årsavgiften 200 kr på S:t Lukas bankgiro 454-5794. Medlemskapet ger dig, förutom inbjudan till föreningens program, nedsatt inträdesavgift till våra föredrag.