SLIPP PASSA TELEFONTIDER

Nu kan du som privatperson se lediga tider, boka dig för ett första samtal och betala direkt på nätet hos 14 av våra mottagningar runt om i landet.
Boka tid

Årsmöte 2020

Föreningen S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan genomförde sitt årsmöte torsdagen den 12 mars 2020.

Utöver de vanliga punkterna för årsmöten fick vi information om vad som är aktuellt vid riksförbundet S:t Lukas, bland annat att tjänsten Unga Lukas används flitigt av ungdomar samt att S:t Lukas numera har en dygnet-runt-telefon där den som ringer kan samtala med en av våra legitimerade psykoterapeuter.

Nytt för S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan är vår egen Facebook-sida och att föreningen har anslutit sig till Visit Trollhättan Vänersborg i syfte att nå fler människor med information om bl.a. våra programkvällar. Vi fick också information om att psykoterapier pågår vid föreningens filial i Uddevalla, där två legitimerade terapeuter arbetar en dag per vecka.

Årsberättelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, alla för verksamheten 2019, föredrogs och godkändes vid årsmötet. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsmötet tog också positiv ställning till ett förslag om att ändra föreningens stadgar. För stadgeändringar krävs att två medlemsmöten beslutar att anta nya stadgar. För att ändra stadgarna behövs alltså att ytterligare ett medlemsmöte beslutar om stadgeändringarna.

Ordförande och ledamöter till styrelse för St Lukas Vänersborg-Trollhättan valdes. Ingalill Johansson är fortsatt ordförande. Övriga styrelseledamöter är Berith Björklund, Tore Helmersson, Ann Larsson, Monica Nilsson, Erik Stjärnered, Karin Gunnervik och Håkan Dafgård. Karin Lundh och Berit Löfgren är adjungerade styrelseledamöter.

Efter årsmötesförhandlingarna talade Staffan Juteräng, leg terapeut vid St Lukas mottagning i Vänersborg, under rubriken ”Samtalet som läkande kraft”. Staffan inledde med de sista raderna i Hjalmar Gullbergs dikt ”Människors möte”:

Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så

Staffan berättade om vanliga orsaker till att man söker psykoterapibehandling samt hur det är att arbeta som terapeut. Han betonade vikten av helhetssyn för människors behov och livssituation. Särskilt beskrev han existentiell hälsa, vilken hör ihop med människans sökande efter mening och sammanhang.

Som avslutning använde sig Staffan av Stig Dagermans dikt ”En broder mer”:

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler
En hungrande människa mindre betyder en broder mer