Välkommen till S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan

Årsmöte 2022

Föreningen S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan genomförde sitt årsmöte torsdagen den 24 mars 2022.
Ordförande Håkan Dafgård sammanfattade föreningens årsberättelse. Föreningens styrelse har haft tio sammanträden under 2021. På grund av pandemin ställdes vårens föredrag in men under hösten kunde programkommittén åter arrangera fyra intressanta programkvällar i samarbete med Sjukhuskyrkan/NÄL, Universitetskyrkan Högskolan Väst och Svenska kyrkan.

Verksamhetschef Ulla-Stina Karlsson presenterade mottagningens verksamhetsberättelse och tackade styrelsen för deras arbete och styrelsemedlemmarnas insatser för utvecklingen av kvalitetsarbetet och skapande av rutiner. 

På revisorernas rekommendation godkändes årsbokslutet för 2021 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ordförande och ledamöter till styrelsen valdes och Håkan Dafgård är fortsatt ordförande. Till ny ledamot i styrelsen valdes Anna Bergquist Stolt. Se hela styrelsens sammansättning under rubriken ”Styrelse”.

Årsmötesunderlagen
Dagordning
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Dagordning-arsmote-Sankt-Lukas-2022_utgava-3.pdf
Styrelsens årsberättelse
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Årsberättelse-2021.pdf
Verksamhetschefens årsberättelse
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Verksamhetsberattelse-for-Sankt-Lukas-Vanersborg-Trollhattan-2021.pdf
Årsbokslut för år 2021
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Arsredovisning-2021.pdf
Verksamhetsplan 2022
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Verksamhetsplan-Sankt-Lukas-Vbg_Thn-2022.pdf
Budget 2022
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Budget-arsstamma.pdf
Offert Concentra Revision AB
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Offert-Concentra-Revision-AB-220321.pdf

Årsmötesprotokoll
https://sanktlukas.se/vanersborg-trollhattan/wp-content/uploads/sites/38/Arsmotesprotokoll-Sankt-Lukas-20220324.pdf