Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i S:t Lukas förening i Vänersborg-Trollhättan

Som medlem kan du stödja och vara med och påverka föreningens verksamhet. Du blir inbjuden till våra föreläsnings- och samtalskvällar och medlemskapet ger dig rabatt på inträdesavgiften.

Är du intresserad av de frågor som är S:t Lukas uppdrag? Vill du veta mera? Ring föreningens ordförande Håkan Dafgård, telefonnummer 0702-707838.

Vill du bli medlem? Enklast anmäler du dig genom att betala in årsavgiften, 200 kr på S:t Lukas bankgiro 454-5794. Uppge namn och adress.